Κερκυραϊκή Διασπορά, Kerkiraiki Diaspora, Corfu & Corfiots,  Corfiots Around the World
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Βιβλίο επισκεπτών | Αρχείο | Παραλαβή αρχείων | Εκδηλώσεις | 30 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Δε,  23 Ιουλίου 2018

 Ειδήσεις
 :: ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 :: ΝΕΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
 :: ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 :: Φορμα Επικοινωνίας
 Βασικές σελίδες
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Σύνδεσμοι
 :: Φόρουμ Ιδεών
 :: ΟΤΑ
 :: Γραφείο Παλινόστησης
 :: Κερκυραϊκή Στήλη Αιωνίου Αναθέματος
 :: Πνευματικά Ιδρύματα
 :: Διευθ.Ξενοδοχείων
 Σύλλογοι
 :: Ανακοινώσεις
 :: Διασπορά;;;;;;;;
 :: Εντός Ελλάδος
 :: Ευρώπη
 :: Ασία
 :: Αυστραλία
 :: Αφρική
 :: Αμερική
 Ανάπτυξη
 :: Υπανάπτυξη
 :: Νέο Νοσοκομείο
 :: Εθνική Παλαιοκαστρίτσας
 :: ΔΕΚΟ (ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ)
 :: Μελέτη ΕΜΠ - ΤΕΕ
 :: Το δέον
 Επιχειρούν στη Διασπορά
 :: Πρόσκληση
 :: Κερκυραίοι Ειχειρηματίες της Διασποράς
 :: Ελεγχος ΑΦΜ
 Λίστες Διαλόγου
 :: Λίστα Κερκυραίων
 :: Η Ιστορία
 :: Φωτογραφικό Αλμπουμ
 :: Αποσπάσματα
 :: Βιβλιοκριτική
 Εικόνες - Ηχοι
 :: Σατυρικά της Επτανήσσου
 :: Χορωδείες
 :: Πολιτισμός ταξιδευτής
 :: Εφημερίδες - Περιοδικά
 :: Κείμενα
 :: Βιβλία
 :: Ιστορικές πηγές
 :: "Τα Κύθηρα ..."
 :: Πέρδικα
 :: Ντοπιολαλιά
 :: Κάλαντα Χριστουγέννων
 Γευσεις
 :: Ζαχαροπλαστική
 :: Μαγειρική
 :: Ποτοποιία
 :: Συνταγές ομορφιάς
 Πρόσωπα
 :: Λογοτέχνες
 :: Διάφοροι
 :: Ζωγράφοι - Χαράκτες
 Αγγελίες
 :: Comidor a powertool for Small & medium Enterprises
 Διάφορα
 :: Σπίτια
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;
 Google

[ 201001251322 -  othon]

 Counter
Page visited:5625_times
Βιβλία
Ορθόδοξες Αδελφότητες και Συναδελφικοί Ναοί στην Κέρκυρα (15-19ος)

Ορθόδοξες Αδελφότητες και Συναδελφικοί Ναοί στην Κέρκυρα ( 15ος-19ος αί.)


Συγγραφέας ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡ.ΣΠΥΡΟΣ, 2004
Θέμα: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ
Κωδικός 1907, ISBN 960-351-571-X
Τιμή 9882, € 29.00

Περιεχόμενα:


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 19
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 21
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 55
1. Οι κατάλογοι των ναών 55
2. Ίδρυση και ανέγερση ναών 61
3. Κατηγορίες και διακρίσεις ναών 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 85
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 85
α. Η έννοια του κτήτορα και ο θεσμός της κτητορείας 86
β. Ο όρος αδελφός και ή χρήση του στις οικογενειακές και οικονομικές
σχέσεις 105
γ. Σημασιολογικές προεκτάσεις του όρου αδελφός στα πλαίσια της κτητο­ρείας 115
2. Η διαδικασία συγκρότησης της αδελφότητας 120
α. Πράξεις αναγνώρισης κτητορικών - συναδελφικών δικαιωμάτων σε νεο­ϊδρυόμενο
ναό 121
i.Το πλήθος των πράξεων και το περιεχόμενο τους, ii. Oι πρώτοι αδελφοί:
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.
β. Πράξεις παραχώρησης κτητορικών - συναδελφικών δικαιωμάτων σε Ιδιόκτητο ναό 129
i. Ο κτήτορας-εκχωρητής και το εκχωρούμενο αντικείμενο, ii. Οι αποδέκτες.
iii. Κανονιστικές και προνομιακές διατάξεις, γ. Πράξεις απόκτησης συναδελφικών δικαιωμάτων σε εγκαταλελειμμένο ή κατεστραμμένο ναό 148
δ. Η υιοθέτηση συναδελφικών πρακτικών από τους κτήτορες 152
3. Τα θεμελιώδη γνωρίσματα της αδελφότητας 163
α. Ο ναός 163
β. Το συναδελφικό δικαίωμα 165
γ. Ο σωματειακός χαρακτήρας 172
4. Ο πολιτειακός και εκκλησιαστικός παράγοντας στη συγκρότηση της αδελφότητας 180

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 183
1. Ανασυγκρότηση της αδελφότητας 183
2. Μεταστέγαση της αδελφότητας 184
3. Διάλυση της αδελφότητας 190

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛ­
ΦΟΤΗΤΑΣ 197
1. Καταστατικές πράξεις και αποφάσεις των αδελφοτήτων 197
2. Η πολιτειακή και εκκλησιαστική νομοθετική παρέμβαση 203
α. Αποφάσεις και διατάγματα επί Βενετοκρατίας 203
β. ΟΙ περί ναών ρυθμίσεις κατά τον 19ο αι. 213

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 223
1. Οι αδελφότητες του 15ου και 16ου αι. 223
2. Τα δεδομένα των καταλόγων του 17ου-19ου αι 228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ς'. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 237
1. Η ενοριακή οργάνωση της τοπικής Εκκλησίας.. 237
2. Ο ενοριακός και ο συναδελφικός ναός 246
3. Αδελφότητες ενοριτών 254
4. Η αδελφότητα και ή ενορία στα νομοθετήματα του 18ου και του 19ου αι 260


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 271
1. Η ένταξη στην αδελφότητα 271
α. Προϋποθέσεις και περιορισμοί 271
β. Διαδικασία εισόδου 275
2. Έξοδος ή διαγραφή από την αδελφότητα 286
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αδελφών 289
α. Τα δικαιώματα των αδελφών 289
i. To δικαίωμα ψήφου και ταφής. ii. Το δικαίωμα εφημερίας των ιερέων-αδελφών. iii. Άλλα δικαιώματα και προνόμια.
β. Υποχρεώσεις των αδελφών 305
i. Τακτικές εισφορές. ii. Έκτακτες και προαιρετικές εισφορές. iii. Άλλες υποχρεώσεις.
γ. Διακρίσεις και επιμερισμοί 314
4. Διάθεση του συναδελφικού δικαιώματος 315
α. Οι αποδέκτες 315
β. Η αναγνώριση των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων 325
5. Η ταυτότητα των μελών της αδελφότητας 328
α. Ο αριθμός των μελών και το ζήτημα των καταλόγων 328
β. Η θρησκευτική ταυτότητα των μελών 342
γ. Η κοινωνική και επαγγελματική ταυτότητα των μελών 346
δ. Η γεωγραφική διασπορά των αδελφών 348

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 351
1. Τα καταστατικά όργανα 351
α. Η ολομέλεια της αδελφότητας 351
β. Η διοικούσα επιτροπή 357
i. Η σύνθεση της επιτροπής στην πόλη και στα χωριά. ii. Τα διάφορα αξιώματα.
2. Η λειτουργία των αδελφοτήτων έως τον 18ο αι 381
α. Η σύγκληση και ή λειτουργία της συνέλευσης 382
ί. Η συμμετοχή των αδελφών στις συνάξεις, ii. Η τηρούμενη διαδικασία, iii. Η τήρηση πρακτικών και το πρόβλημα των νοταριακών πράξεων.
β. Η εκλογή της διοικούσας επιτροπής και οι αρμοδιότητες της 417
γ. Φαινόμενα δυσλειτουργίας των αδελφοτήτων τον 18ο αϊ. 433
3. Η λειτουργία των αδελφοτήτων τον 19ο αϊ 438
α. Οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις και ο εκκλησιαστικός κανονισμός του
1811 438
β. Οι αδελφότητες στα χρόνια της αγγλικής Προστασίας 451

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩN 460
1. Συντεχνιακές αδελφότητες 462
α. Η αδελφότητα της συντεχνίας των αργαστηριαραίων στον ναό του Α­γίου
Ελευθερίου 469
i. Η συγκρότηση της αδελφότητας, ii. Η σύνθεση της αδελφότητας, iii. Η διοίκηση της αδελφότητας, iv. Οι υποχρεώσεις της συντεχνίας έναντι του ναού. v. Συντεχνία και αδελφότητα, β. Η αδελφότητα της συντεχνίας των μακελαραίων στον ναό της Υ. Θ.
Βλαχέρνας 482
i. Η σύνθεση της αδελφότητας, ii. Τακτικές υποχρεώσεις των συντέχνων αδελφών, iii. Η συμμετοχή των συντέχνων στη διοίκηση, γ. Η αδελφότητα της συντεχνίας των σταροπωλητών στον ναό της Υ. Θ. Σωτηριώτισσας 486
δ. Η αδελφότητα της συντεχνίας των ταβερναραίων στον ναό της Υψηλής
Θεοτόκου 488
2. Αδελφότητες των Ξένων 491
α. Η αδελφότητα της Y. Θ. Τριμάρτυρος 492
β. Η αδελφότητα της Y. Θ. Φανερωμένης των Ξένων 493
3. Αδελφότητες χωριών 497
α. Το πλήθος των περιπτώσεων και οι διαφοροποιήσεις τους 497
β. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα 503
i. Η αδελφότητα της Υ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας. ii. Η αδελφότητα του Υψηλού Παντοκράτορα.
4. Αδελφότητες μοναστηριακών ναών 523
α. Η συγκρότηση του μοναστηρίου 527
β. Ο ρόλος της αδελφότητας στη λειτουργία του μοναστηρίου 531


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ 539
1. Η Ιερουργία του ναού 539
α. Ο ορισμός των εφημερίων 539
β. Τα έσοδα των εφημερίων 567
γ. Υποχρεώσεις και καθήκοντα των εφημερίων 576
δ. Ο ορισμός του υπηρετικού προσωπικού και των ψαλτών 588
2. Τα έργα συντήρησης του ναού 590
3. Η οικονομική και περιουσιακή διαχείριση 594
α. Η άσκηση της διαχείρισης από την αδελφότητα έως τις αρχές του 18ου αι. 594
β. Η πολιτειακή παρέμβαση και ο έλεγχος της διαχείρισης κατά τον 18ο και 19ο αι. 607

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 626
1. Λατρευτικές εκδηλώσεις 627
α. Η εορτή του ναού 627
β. Ο εορτασμός του Πάσχα 636
γ. Λιτανείες 640
i. Η περιφορά του Επιταφίου, ii. Η λιτανεία της Ανάστασης,
δ. Άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις και τελετές 646
2. Η συμμετοχή των αδελφοτήτων σε δημόσιες και άλλες τελετές 650

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 658
1. Η ενίσχυση των πτωχών 658
2. Η ταφή των ξένων 661
3. Νοσοκομειακή περίθαλψη 663
α. Καταλύματα για τους πτωχούς και τους οδοιπόρους 663
β. Το σπιτάλι της Υ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως 664
γ. Η Υ. Θ. Φανερωμένη των Ξένων και το νοσοκομείο 666
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 673


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α'. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΝΑΩΝ 685
Β'. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΤΩΝ 1832-1834 697
Γ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1850-1854 700
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 709 Google Web Search

Γνωρίστε το Κερκυραϊκό Περγαμόντο
 

Λαογραφικό Μουσείο Μέσης: Δείτε μέρος από τις Συλλογές και τα αντικείμενα του Μουσείο Μέσης της Κέρκυρας

Λαογραφικό Μουσείο Παξών: Δείτε μέρος από τις Συλλογές και τα αντικείμενα του Λαογραφικού Μουσείου Παξών

Συλλογές Λαοδάμαντα : Δείτε μέρος από τις Συλλογές του Λαοδάμαντα

,copyrights:Free ΑΧΑΡΑΒΗ Δείτε μέρος από τις Συλλογές της Λαογραφική και Ιστορική Εταιρεία Βόρειας Κέρκυρας

[ 201612112244 -  othon]

 Σημειώσεις
"Ρωμαίοι και Βυζαντινοί συνυπάρχουν με τους ντόπιους και εμπλουτίζονται με εποίκους από την νότια Ιταλία, τη Σικελία, τη Βενετία και αργότερα τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Μάλτα και άλλες Μεσογειακές περιοχές, με Εβραίους της Ισπανίας και κύματα προσφύγων από την Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και την Κρήτη. Αυτό κάνει την Κέρκυρα τόπο παραδειγματικής συνθετότητας, η πολυπολιτισμικότητα της οποίας αντανακλάται στις τέχνες, τα γράμματα και την κοινωνική ζωή." (456@%^)
 Παρόμοιες
 :: Ορθόδοξες Αδελφότητες και Συναδελφικοί Ναοί στην Κέρκυρα (15-19ος) 
Copyright 2002-06 © O.Michalas website - all rights reserved
@portal